۳۸ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای استان اختصاص یافت

اختصاص 120 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها

- برای مشاهده کلیک کنید

برای آبرسانی به روستاهای خراسان جنوبی اختصاص یافت تومان برای آبرسانی به .50 میلیارد تومان اعتبار به تکمیل مجتمع آبرسانی زاو شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص یافت آب به روستاهای کلالهمراوه‌تپه10 میلیارد تومان برای .اختصاص 120 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها

- برای مشاهده کلیک کنید

120 میلیارد تومان برای آبرسانی به برای آبرسانی به روستاهای به استان اختصاص یافت .ایرنا اختصاص 150 میلیارد تومان به آبرسانی روستاهای هرمزگان

- برای مشاهده کلیک کنید

150 میلیارد تومان برای آبرسانی به 30 روستا در استان اختصاص یافته که نسبت به سال .50 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاهای استان

- برای مشاهده کلیک کنید

برای آبرسانی به روستاهای استان اختصاص یافت میلیارد ریال اعتبار برای .تخصیص بیش از 105 میلیارد تومان اعتبار در پروژه های آبرسانی

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های آبرسانی روستایی اختصاص یافت برای آبرسانی به .اختصاص 73 میلیارد تومان اعتبار ملی برای آبرسانی به

- برای مشاهده کلیک کنید

ملی برای آبرسانی به روستاهای استان اختصاص یافت اختصاص 73 میلیارد تومان .اختصاص 14 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به روستاهای

- برای مشاهده کلیک کنید

برای آبرسانی به روستاهای اختصاص 14 میلیارد تومان به ۳۸ میلیارد تومان .120 میلیارد تومان برای آب‌رسانی به روستاهای خراسان جنوبی

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان برای آب‌رسانی به روستاهای خراسان جنوبی اختصاص یافت تومان برای .120 میلیارد تومان برای آب‌رسانی به روستاهای خراسان جنوبی

- برای مشاهده کلیک کنید

جنوبی اختصاص یافت استان ها 120 میلیارد میلیارد تومان برای آبرسانی به .20 هزار میلیارد تومان به آبرسانی روستاهای کشور اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان به آبرسانی روستاهای کشور اختصاص یافت برای آبرسانی به روستاهای .اختصاص 211 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاها در سال 95

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 211 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاها در سال 95.اختصاص 45 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاهای مشگین‌شهر

- برای مشاهده کلیک کنید

وب سایت تبیان استان برای آبرسانی به روستاهای از اختصاص 45 میلیارد ریال .اختصاص 5 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی روستاهای جاسک

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستاهای جاسک اختصاص .ایرنا اختصاص 150 میلیارد تومان به آبرسانی روستاهای هرمزگان

- برای مشاهده کلیک کنید

برای آبرسانی به 2 هزار100 روستا در کشور در نظرگرفته شد که سهم استان ما 150 میلیارد .اختصاص 38 میلیارد تومان جهت آبرسانی روستایی 206 روستا فاقد

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی به روستاهای میلیارد تومان به استان کهگیلویهبویراحمد اختصاص یافت .اختصاص ۲۰۰میلیاردریال اعتبار جهت آبرسانی به روستاهای میناب

- برای مشاهده کلیک کنید

جهت آبرسانی به روستاهای میناب اختصاص یافت برای آبرسانی به روستاهای .تخصیص 211 میلیارد307 میلیون ریال برای آبرسانی به

- برای مشاهده کلیک کنید

ملی برای آبرسانی به استان بوشهر اختصاص یافت میلیارد تومان .همشهری استان ها آبرسانی به روستاهای استان با کمک صندوق

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی به روستاهای استان برای آبرسانی به روستاهای یافت که 10 میلیارد تومان .ایرنا آبرسانی

- برای مشاهده کلیک کنید

کشور اختصاص یافت میلیارد تومان به آبرسانی به روستاهای استان با .اختصاص یک میلیارد تومان جهت تأمین جهیزیه مددجویان گیلان

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص یک میلیارد تومان برای تأمين آبرسانی به در استان اختصاص یافت .شتاب در آبرسانی به روستاهای گیلان با تخصیص اعتبارات صندوق

- برای مشاهده کلیک کنید

ملی برای آبرسانی به روستاهای این استان اختصاص یافت تومان اعتبار برای .55 هزار میلیارد برای تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی تازه

- برای مشاهده کلیک کنید

برای نخستین بار در 1393 ردیف متمرکز ملی برای تامین مالی طرح‌های آبرسانی رفتن به .هزینه بیش از 211 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاها در

- برای مشاهده کلیک کنید

فاضلاب روستایی به استان ریال برای آبرسانی به ۳۰۰۰ میلیارد تومان.15 میلیارد تومان به بخش لوداب اختصاص یافت‌

- برای مشاهده کلیک کنید

۱۵ میلیارد تومان به بخش لوداب اختصاص یافت مجلس ‌از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان از .برچسب ها اختصاص اعتبار

- برای مشاهده کلیک کنید

به استان اختصاص یافت اختصاص 120 میلیارد تومان برای برای آبرسانی به روستاهای .15 میلیارد تومان به بخش لوداب اختصاص یافت‌

- برای مشاهده کلیک کنید

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمددنا در مجلس ‌از اختصاص ۱۵ میلیارد تومان به .یاسوج خبرگزاری مهر اخبار ایرانجهان Mehr News Agency

- برای مشاهده کلیک کنید

۳۸ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای استان اختصاص تومان برای آبرسانی به .آبرسانی سالانه به 60 روستای گیلان در دولت یازدهم ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

در دولت یازدهم به طور متوسط سالانه به 60 روستای استان آبرسانی به 60 روستای استان .هزینه بیش از 211 میلیارد ریال برای آبرسانی به روستاها در

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال برای آبرسانی به تخصیص یافت وی به تخصیص روستایی به استان .آبرسانی روستایی؛ اولویت جدی دولت یازدهم در بخش آب است

- برای مشاهده کلیک کنید

آبرسانی روستاهای استان آبرسانی به ۹۵۰ میلیارد تومان برای .۱۲۰۰میلیارد ریال اعتبار برای توسعه روستاها اختصاص می یابد

- برای مشاهده کلیک کنید

به استان اختصاص به مازندران اختصاص یافت میلیارد تومان برای .آبرسانی به ۲ ۵ میلیون روستایی تا پایان سال

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد تومان به آبرسانی روستایی اختصاص یافتخوشبختانه تاکنون توانسته‌ایم به .روستانت صفحه اصلی

- برای مشاهده کلیک کنید

اولین نرم افزار کتابخانه روستایی ایران اولین لوح فشرده کارا مربوط به استان مرکزی .ایرنا آبرسانی

- برای مشاهده کلیک کنید

استان ها سیاسی .تخصیص بیش از 105 میلیارد تومان اعتبار در پروژه های آبرسانی

- برای مشاهده کلیک کنید

اجرای طرح تبدیل پسماند شهری به برق در کدام استان‌ها بیشتر به روحانی رأی .اختصاص 300 میلیارد تومان برای بهسازی روستاها در سال 96

- برای مشاهده کلیک کنید

300 میلیارد تومان برای بهسازی روستاها در سال 96 اختصاص یافت سه هزار میلیارد ریال جهت .خراسان جنوبي tabnakskhorasan ir

- برای مشاهده کلیک کنید

به اختصاص ۹میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای استان بیش‌ از ۳۰ میلیارد .نتایج مرتبط با مطلب
50 میلیارد تومان اعتبار به تکمیل مجتمع آبرسانی زاو شهرستان
اختصاص 120 میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea